pic1
پنل شستی کابین موراتا

درباره پنل شستی کابین موراتا

درباره محصول

پنل شاسی آسانسور نیز از قطعات مهم برای هر آسانسور است که قبل از خرید بهتر است با آن آشنا شوید. فرمان دهی آسانسور و درواقع حرکت کابین آن بر عهده  شستی طبقات آسانسور است که در داخل کابین و همچنین در طبقات کنار در مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که میدانید تمام آسانسورها در هر طبقه یک شاسی دارند، مگر آسانسورهایی خاص. شستی طبقات آسانسور یک دکمه فشاری برای اخطار، نمراتور و دو فِلِش برای تشخیص حرکت کابین به سمت بالا و پایین دارد. کلیدهایی که جهت کنترل حرکت کابین، بررسی وضعیت کلی آسانسور، زنگ خطر و استُپ اضطراری و... بر روی پنل خاص درون کابین آسانسور قرار دارد، همگی شاسی داخلی کابین را تشکیل می‌دهند. تمام قد و نیم قد بودن پنل شاسی‌های داخل آسانسور انواع آن محسوب می‌شود

m1