رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس شیخی: خ جردن،-خ گلستان،خ گیتی، خ مشیری، انتهای خیابان امانپور، کوچه یکم، پلاک 2م
2 picx آسانسور مسافربر مهندس سنگ تراش: شریعتی ظفر خیابان گوی آبادی خیابان قلی پور اردکانی کوی عظیمی پلاک 3
3 picx آسانسور مسافربر آقای خویی: خیابان جلفا خیابان نیلگون کوچه سید جلال کاویان
4 picx آسانسور مسافربر خانه گستر: بزرگراه وفادار خیابان بختیاری خیابان 244 شرقی
5 picx آسانسور مسافربر شرکت عمران تدبیر: شهرک غرب، مهستان
6 picx آسانسور مسافربر آقای داجر: کارگر جنوبی ،بالاتر از م قزوین، خ ژیان پناه، خ صداقت ، نبش کوچه شمس