رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر آقای امانی: شهرک راه اهن خیابان اقاقیا غرب بعد از تقاطع هاشم زاده دومین قوارهروم لس (GMY جنوبی )گیر لس
2 picx آسانسور مسافربر آقای احمدی: جزیره کیش جنب هتل مریم )ساختمان اداری تجاری فرهاد(
3 picx آسانسور مسافربر آقای ملکی: امام علی جنوب به شمال بالاتر از محالتی خروجی پاسدار گمنام قیام شمالی کوچه عیسوی پلاک 19
4 picx آسانسور مسافربر مجموعه گچ سمنان
5 picx آسانسور مسافربر GMYشرکت تولیدی خانه گستر گیرلس
6 picx آسانسور مسافربر آقای رضایی: خیابان 22 یوسف آباد پلاک 2