رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر تعاونی های مسکن سازمان جنگلها و مراتع 1391/03/04
2 picx آسانسور مسافربر سایت گروه فضایی صاایران 1392/02/04
3 picx آسانسور مسافربر گروه بیمارستان روانپزشکی بنیاد شهید 1386/12/20
4 picx آسانسور مسافربر پتروشیمی مروارید 1392/07/30
5 picx آسانسور 7 تن کارخانه لوازم آرایشی بهداشتی مای 1388
6 picx آسانسور مسافربرهیدرولیک بانک مهر اقتصاد 1389