رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر شرکت عمران و نوسازی کرمانشاهان 75 دستگاه
2 picx آسانسور مسافربر GMYمجتمع پارمیس 16 دستگاه گیرلس -عمران شهرداری
3 picx آسانسور مسافربر عراق – بصره بیش از 30 دستگاه
4 picx آسانسور مسافربر تعاونی پروژه های مسکن بقیه الله
5 picx آسانسور مسافربر- ماشین بر شعبه های بانک ثامن الحجج
6 picx آسانسور مسافربر هیددرولیک مرکز همایشهای بین الملی صدا و سیما: هیدرولیک