رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس کلهر شهرک حکیمیه 6 توقف
2 picx آسانسور مسافربر آقای مجاوری: پل مدیریت سعادت آبادچهارراه دریا پایین تر از اتش نشانی توحید 1 پلاک 3