رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس توکلی: طرشت خ اکبری کوچه قاسمی روبرو جهاد دانشگاهی پلاک 5
2 picx آسانسور مسافربر مهندس هاشمی: خ 17 شهریور پایین تر از شهداء خ شهید فیاض بخش نبش کوچهزارع نژاد ) دکه نگهبانی( پ 2
3 picx آسانسور مسافربر مهندس هاشمی: خ 17 شهریور پایین تر از میدان خراسان خ شهید حداد عادل بعد ازخ لرزاده کوچه شهید زالی بن بست 8
4 picx آسانسور مسافربر مهندس الهام یدی: منیریه، خیابان فرهنگ
5 picx آسانسور مسافربر مهندس ایمانی: خیابان جمهوری،بعد از باستان،فروشگاه
6 picx آسانسور مسافربر مهندس رحمانپور: یوسف اباد خیابان 64 پلاک 1.1