رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس راستگو: میدان رازی خ رباط کریم میدان رباط کریم 6 متری اول نبش مهرآموز پ 4
2 picx آسانسور مسافربر مهندس راستگو: خیابان هلال احمر.خیابان فاتح چهر کوچه مهدی رستگاری پ 15
3 picx آسانسور مسافربر آقای هاشمی: میدان خراسان خ خاوران جنب پمپ بنزین خراسان خ شهید دربندی بنبست حیدرزاده
4 picx آسانسور مسافربر آقای سهاون: شهران خیابان عسگری کوچه سوم پلاک 2
5 picx آسانسور مسافربر مهندس جباری: بلوارفردوس-خ سلیمی جهرمی-بنفشه شرقی-پ 6-واحد8
6 picx آسانسور مسافربر آقای احمدی: دامپزشکی