رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر رشیدی: کرج خ طالقانی بین چهارراه طالقانی و پل آزادگان نبش کوچه نعمت
2 picx آسانسور مسافربر مهندس سقراطی: 800متر بعد از کارخانه دوغ آبعلی- سمت چپ شهرک ویالیی1000دشت – انتهای خ یاس بعد از آسفالت
3 picx آسانسور مسافربر آقای ستاری: خیابان خرمشهر
4 picx آسانسور مسافربر آقای حیدری: شهرک ولیعصر، میدان ایثارگران، خ پژوهنده، خ کرمی ،نبش میدان هفتم ، پ2
5 picx آسانسور مسافربر مهندس جام جمی: شهرک ولیعصر،م زاهدی، خ سجاد جنوبی،خ ولد خلنی،کوچه قلیزاده، پ 2
6 picx آسانسور مسافربر مهندس حاج حسینی: خیابان پیروزی خیابان نبرد خیابان قیام کوچه عیسوی پالک19م