رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي قیمت
1 picx تابلو سه فاز درباره تابلو سه فاز لوازم راه اندازی 0
2 picx داکت آسانسور ذزباره داکت آسانسور لوازم راه اندازی 0
3 picx سیم برق آسانسور ذرباره سیم برق آسانسور لوازم راه اندازی 0
4 picx کابل شو درباره کابل شو لوازم راه اندازی 0
5 picx خرطومی آسانسور درباره خرطومی آسانسور لوازم راه اندازی 0
6 picx پیچ مهره آسانسور درباره پیچ مهره آسانسور لوازم راه اندازی 0