نکات ایمنی هنگام سقوط آسانسور

نکات ایمنی سقوط اسانسور

شاید روزانه هر شخص چندین مرتبه با آسانسور در راستای افقی جابه‌جا می‌شود ، هر لحظه امکان سقوط و خطر در هنگام جابهجایی آسانسور وجود دارد و باید با این موارد قبل از وقوع حادثه آشنایی کامل داشته باشیم تا بتوانیم از صدمات جدی در حین سقوط جلوگیری کنیم. پس با تیم آسانسور یاران همراه […]